Opšta Medicina i kućna poseta lekara i med. sestre

Ordinacija lekara opšte medicine predstavlja mesto prvog kontakta pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Lekar opšte medicine ima centralnu ulogu u pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite, koja pored pregleda, dijagnostike i terapije, podrazumeva rad na promociji zdravlja, prevenciji bolesti kao i zdravstvenom-vaspitanju. Lekara opšte medicine nazivaju jos porodični ili izabrani lekar, jer bavi se unapređenjem zdravlja pojedinca (stanovništva) bez obzira na njihovu starost i pol. Pacijenti mogu biti deca, mladi, radno aktivno stanovništvo kao i stari koji se leče zbog širokog spektra zdravstvenih problema. Ukoliko lekar opšte medicine proceni, darešavanje zdravstvenog problema pacijenta prelazi okvire opšte medicine, tražiće mišljenje lekara specijaliste.

Takođe, ukoliko niste u mogućnosti da zbog zdravstvenih problema posetite ordinaciju lekara opšte medicine, lekar može doći kod vas. Poseta lekara opšte medicine i pregled u kućnim uslovima, u domu pacijenta, doprinosi većoj privatnosti i komforu. Kućne posete lekara nisu vremenski ograničene, niti ometane od raznih spoljašnjih faktora, s toga lekar opšte medicine ima više vremena da detaljnije obavi fizički pregled i da se usmeri na potrebe i probleme pacijenta.U kućnim uslovima lekar je potpuno posvećen pacijentu čime se stvara veće poverenje u njihovom odnosu.Takođe, pregledom u kućni uslovima lekar ima direktan pristup vašoj životnoj sredini koja doprinosi neposrednom oporavku. Danas, s obzirom na razvoj medicinske tehnologije, prilikom kućne posete lekara,postoji mogućnost primene visokotehnološke opreme koja je prenosivakao i izvođenje brojnih testova u vašem domu od strane lekara i medicinske sestre/tehničara.

Prednosti kućne posete lekara opšte medicine ogledaju se u tome što vi birate vreme posete koje vam odgovara, izbegavate čekanje i izlaganje dodatnim rizicima da se zarazite kao i saobraćajni prevoz. Pored uštede vremena, štedite i novac.

S obzirom da je u toku pandemija SARS-CoV-2 virusa, lekar opšte medicine je takođe u obavezi da sve strategije i mere koje su donesene na nivou države, u smislu prevencije i kontrole zaraznih bolesti pruži svojim korisnicima (sve neophodne savete, odredi potrebnu simptomatsku i/ili suportivnu terapiju, odgovarajuci higijensko dijetetski rezim, savet da se ostane kod kuće, pa i kućna izolacija ako je neophodna). Kako bi se sprečilo širenje virusa, dužnost lekara opšte medicine je da naglasi važnost upotrebe lične zaštitne opreme, fizičke distance, uzimanje detaljne epidemiološke anamneze, izolacija sumnjivih slučajeva i upućivanje u Covid ambulante ili bolnice.

Usluge koje lekar opšte medicine može pružiti u ordinaciji su: prvi i kontrolni pregled, preventivni pregled, sistematski pregled, zdravstveno-vaspitni rad,ordiniranje terapije, tumačenje medicinskih analza/dokumentacije kao i pružanje saveta i preporuka.